جزییات صفحات زرد
۳۰ فروردین ۱۳٩۳
www.eqeep.ir
  • مشخصات

نمایشگاه کامیون تهران بزرگ

اسلام شهر : شهرک نمایشگاهای کامیون فاز دو بلوار امام حسین پ 14
مشخصات عمومی:
ویرایش مشخصات

جان محمد زیاری

تصــاویــر

هنوز هیچ عکسی از سوی کاربران درباره این شغل ثبت نگردیده است .

شما می توانید اولین نفر باشید ! ارسال عکس
  • تجارب کاربران اکیپ

هنوز هیچ نظر و یا تجربه ای از سوی کاربران درباره این شغل ثبت نگردیده است . شما می توانید اولین نفر باشید !
نوشتن یک تجربه جدید