جزییات صفحات زرد
۵ اردیبهشت ۱۳٩۳
www.eqeep.ir
  • مشخصات

بیمارستان ویا مرکز بهداشتی و درمانی : بیمارستان امام جعفر صادق

الیگودرز : خیابان مدرس - بیمارستان امام جعفر صادق
مشخصات عمومی:
ویرایش مشخصات

بیمارستان ویا مرکز بهداشتی و درمانی : بیمارستان امام جعفر صادق واقع در : خیابان مدرس - بیمارستان امام جعفر صادق با شماره تماس : #۰۶۶۴ - ۲۲۲۳۰٩۲##۰۶۶۴ - ۲۲۲۳۰٩۳##۰۶۶۴ - ۲۲۲۳۰٩۴#

تصــاویــر

هنوز هیچ عکسی از سوی کاربران درباره این شغل ثبت نگردیده است .

شما می توانید اولین نفر باشید ! ارسال عکس
  • تجارب کاربران اکیپ

هنوز هیچ نظر و یا تجربه ای از سوی کاربران درباره این شغل ثبت نگردیده است . شما می توانید اولین نفر باشید !
نوشتن یک تجربه جدید